Opis problemu: Mąż zmarł w październiku 2008r. 19.09.2007r zaciągnął pożyczkę (o której nie wiedziałam) na kwotę 5000zł na okres 4 lat. 28.03.2012r otrzymałam pismo informujące mnie o zmianie wierzyciela oraz o konieczności spłaty zaciągniętej przez męża pożyczki w kwocie 7880,87zł.(w tym kapitał 4345,12, odsetki od dnia cesji 395,08, odsetki karne od dnia cesji 2901,96, koszty i opłaty 33,00 odsetki karne od dnia cesji do 28.03.2012 205,71). W związku z powyższym mam pytanie: Czy nie nastąpiło tu przedawnienie? Co w tej sytuacji powinnam zrobić?

Porada: Roszczenia banków z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek przedawniają się z upływem trzech lat, począwszy od terminu płatności. Pożyczka zapewne miała być spłacana w ratach, aby więc ustalić czy roszczenia z tytułu poszczególnych rat przedawniły się, trzeba by sprawdzić, czy od terminu płatności danej raty minęły już trzy lata; więcej o przedawnieniu w takiej kwestii: https://www.przedawnienie.com.pl/brak-ponaglen-z-banku-przedawnienie-roszczen-z-tytulu-kredytu/. Jeżeli tak, wówczas tych przedawnionych rat nie trzeba spłacać i można bankowi odpisać podnosząc zarzut przedawnienia. Przy założeniu, że to roszczenie banku jeszcze nie zostało potwierdzone tytułem wykonawczym. Co do generalnie odpowiedzialności Pani za długi zmarłego męża na których zaciągnięcie nie wyraziła Pani zgody, to odpowiada Pani za nie tylko pod warunkiem, że przyjęła po nim spadek.