Opis problemu: Pracuję jako instruktor terapii zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mój podopieczny (osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym) otrzymuje rentę socjalną z tytułu niezdolności do podjęcia pracy w wysokości 442,17zł. Dodatkowo co miesiąc otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny – 153zł z MOPS`u. Na rachunku bankowym mojego podopiecznego jest zajęcie komornicze na poczet zadłużenia w firmie Presco w kwocie 177zł miesięcznie. W tym miesiącu okazało się, że z renty mojego podopiecznego ściągnięte zostało zajęcie egzekucyjne w wysokości 290,67zł, w związku z czym na życie pozostało mu 293zł (w tym 153zł zasiłku pielęgnacyjnego).

Od razu po wyłapaniu przeze mnie zaistniałej sytuacji zgłosiliśmy się do komornika, który poinformował nas, że owo zajęcie obejmuje należność dla firmy Presco, oraz dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Komornik nie potrafił określić jaka jest wysokość zadłużenia mojego podopiecznego w ZGM i polecił skierowanie się do ZGM oraz do ZUS w celu wyjaśnienia sytuacji.

Udaliśmy się więc do ZGM, gdzie otrzymaliśmy informację, że zajęcie egzekucyjne, które miało miejsce w tym miesiącu jest na poczet jednej z 5 prowadzonych wobec mojego podopiecznego spraw w ZGM. Łączna kwota zadłużenia za lata 2008 oraz 2011-2014 to 29534,95zł.

Problem polega na tym, że mój podopieczny od listopada 2013r. nie mieszka pod adresem lokalu mieszkalnego, który jest zadłużony (mieszka w domu dla bezdomnych prowadzonych przez MOPS – złożyliśmy stosowne oświadczenie w listopadzie 2013r. w ZGM), a pod tamtejszym adresem mieszka jego rodzina (patologiczna, bezrobotna, nie mająca dochodów). Na moje pytanie dotyczące tego, czy ową zaległość blisko 30tys zł ma spłacić mój podopieczny pracownik ZGM odpowiedziała, że obowiązek uregulowania zaległości spoczywa na wszystkich członkach rodziny 5 osób, ale jednocześnie zaznaczyła, że mój podopieczny jest jedyna osobą, od której można ściągać należności.

I tu pojawiają się moje pytania. Czy istnieje jakaś możliwość zablokowania procesu egzekucji prowadzonej wobec mojego podopiecznego na poczet ZGM? dodam że złożyliśmy pismo do prezesa zarządu z prośbą o umorzenie wierzytelności wobec ZGM (powołaliśmy się tam na ustawę o emeryturach i rentach z FUS – art.140 ust. 1 pkt 3, oraz art. 139 ust 1 pkt 5).

Czy możemy skierować pismo do ZUS lub do komornika o wstrzymacie lub zawieszenie do czasu otrzymania decyzji z ZGM egzekucji?

Proszę o pomoc, nie wiemy co dalej robić.

W chwili obecnej mój podopieczny pozostaje bez środków do życia, gdyż jego miesięczne zobowiązania wynoszą 338zł (opłata za pobyt w domu dla bezdomnych oraz za obiady) podczas gdy wolnych środków finansowych pozostaje mu 293zł. Nie wiem jak mu pomóc, a bardzo chciałabym coś zrobić.

Porada: Dodatkowa informacja od Pani na moje pytanie jest taka, że renta wpływa po potrąceniu na rachunek bankowy podopiecznego i są to, razem z z zasiłkiem pielęgnacyjnym, jedyne wpływy na rachunek bankowy. I że z rachunku bankowego tenże sam komornik miesięcznie ściąga jeszcze 177 zł.

Ściąganie z konta bankowego przez komornika renty wpływającej na to konto już po potrąceniu przez komornika jej w ZUS, jest bezprawne. Tak samo jest z emeryturą: http://windykacyjny.com.pl/zajecie-na-koncie-bankowym-emerytury-juz-po-potraceniu-jej-w-zus/ oraz wynagrodzeniem za pracę. Komornik powinien w zajęciu egzekucyjnym konta powiadomić bank o tym, że wpływy z tytułu renty znajdujące się na tym koncie, mają nie być ściągane (bo, jak już wskazałem, już dokonał potrącenia renty w ZUS do kwoty wolnej od zajęcia). Zasiłek pielęgnacyjny jest natomiast w całości wolny od zajęcia (na mocy art. 833 § 6 kpc) i w piśmie będącym zajęciem konta bankowego komornik powinien zaznaczyć i to, a więc że wpływów z tytułu dodatku pielęgnacyjnego bank ma nie przekazywać komornikowi.

Nie jestem pewien co do tego, czy wpisywanie wyżej wymienionych zastrzeżeń w zajęciu konta bankowego jest obowiązkowe, natomiast jako wierzyciel w jednej z ostatnich spraw takowe dostrzegłem na odpisie zajęcia konta które komornik mi doręczył. Tak czy inaczej, bezprawne jest ściąganie przez komornika z konta bankowego wpływu z tytułu renty z której już potrącenia dokonał i bezprawne jest ściąganie zasiłku pielęgnacyjnego.

Sugeruję wysłać jak najszybciej do komornika wezwanie do zaprzestania dokonywania bezprawnych potrąceń z uzasadnieniem jak wyżej i do zwrotu dotychczas bezprawnie ściągniętych kwot. Pasowałoby też od razu wnieść skargę na czynności komornika, ale ta podlega opłacie w kwocie 100 zł. Proponuję mu w tym piśmie zagrozić skargą, zobaczymy czy i jak zareaguje.

Niezależnie od tego należy wskazać, że dłużnikowi przysługuje na koncie osobistym kwota wolna od zajęcia komorniczego która wynosi trzykrotność średniej płacy krajowej. Obrazowo wygląda to tak, że jeśli komornik zajmuje konto bankowe na którym jest kwota niższa niż owa trzykrotność średniej pensji, to nie ma prawa żadnej kwoty ściągnąć, niezależnie od tego, z jakiego tytułu wpływy są na koncie. Dopiero po wypłaceniu bądź przelaniu z konta łącznie tejże kwoty, komornik może ściągać pieniądze wpływające na to konto ale oczywiście nie uprawnia go to do bezprawnej egzekucji już potrąconej renty ani zasiłku pielęgnacyjnego.

Wedle mojej wiedzy nie ma natomiast możliwości zablokowania egzekucji należności ZGM za okres, w którym podopieczny zamieszkiwał w lokalu z rodziną. Jak chodzi natomiast o zawieszenie egzekucji, to nie zależy to od komornika, tylko od wierzyciela a zatem stosowne wnioski należy wysłać do ZGM i Presco (oczywiście nie muszą ich pozytywnie rozpatrzyć).

Na wszelki wypadek można szybko zgłosić do ZUS i do MOPS aby pieniądze przesyłali pocztą (albo odbierać je w tych instytucjach) a nie na konto bankowe. Nie wiadomo bowiem jak szybko i czy w ogóle komornik dobrowolnie uwzględni żądanie zaprzestania bezprawnej egzekucji.