Opis problemu: Pracowałam w sklepie mięsnym, uległam w czasie pracy wypadkowi. Zgłosiłam to mojemu kierownikowi ale, sprawa ta nie została przekazana dalej tzw. do Firmy. Opisuje to ponieważ przez to zaczęły się moje kłopoty. Mam kredyt i kiedy poszłam na chorobowe, nie mogłam spłacać kredytu w takiej sumie jaką wyznaczył mi Bank. Spłacałam oczywiście z chorobowego, ale to były małe środki. Bank oddal sprawę mojego zadłużenia do komornika. Znajoma powiedziała mi ze można sprzedać swój dług, to prawda?

Porada: Dłużnik nie może sprzedać swego długu, to niedorzeczne. To wierzyciel może sprzedać wierzytelność przysługująca od dłużnika pod warunkiem że jest to rodzaj wierzytelności nieobjęty ustawowym zakazem cesji jak wynagrodzenie za pracę albo umownym zakazem cesji: https://windykator.szczecin.pl/zakaz-cesji-w-umowie-badzcie-czujni/. Ktoś ewentualnie może porozumieć się z Panią iż spłaci za Panią kredyt bezpośrednio wierzycielowi (nie potrzeba do tego zgody wierzyciela) i on stanie się Pani wierzycielem lub po prostu udzieli Pani pożyczki na spłatę.